Pengujian Kandungan Nitrogen Pada Azolla Pinnata

Azolla pinnata merupakan salah satu jenis tumbuhan paku air yang mengapung. Pemanfaatan tumbuhan ini masih sangat sedikit dan keberadaannya masih...